แหล่งหินตัดสีคิ้วใส่ชุดยูนิฟอร์มมาเที่ยวที่แหล่งวัตถุดิบหินทรายของคนโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18

แหล่งหินตัดสีคิ้ว ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206-207 ข้างวัดเขาทองวนารามหรือวัดภูเขาทอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพเป็นเนินเขาขนาดย่อม แหล่งหินตัดสีคิ้วเป็นแหล่งวัตถุดิบหินทรายแหล่งหนึ่งของมนุษย์สมัยโบราณ ชุดยูนิฟอร์มทันตแพทย์ใช้ผ้าโทเรบิสคอบผ้าเนื้อสัมผัสนิ่ม ใส่สบาย แหล่งหินตัดสีคิ้วมีการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยทวารวดี

สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยเฉพาะปราสาทในวัฒนธรรมเขมรในเขตอำเภอสีคิ้วและอำเภอสูงเนินในปัจจุบัน เช่น ปราสาทเมืองแขก ปราสาทหัวสระ ปราสาทโนนกู่ เป็นต้น

จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่าแหล่งหินตัดสีคิ้วมีการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 13 – 16) โดยพบร่องรอยการสกัดหินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เพื่อนำไปก่อสร้างปราสาทเมืองแขก

ต่อมาในสมัยขอม (พุทธศตวรรษที่ 15 – 18) แหล่งหินตัดสีคิ้วก็ยังคงถูกใช้เป็นแหล่งหินในการก่อสร้างปราสาทหินต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะปราสาทโนนกู่ ซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งหินตัดสีคิ้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

ปัจจุบัน แหล่งหินตัดสีคิ้วได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งโบราณคดีของชาติ โดยกรมศิลปากร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมแหล่งหินตัดสีคิ้วได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทางไปยังแหล่งหินตัดสีคิ้ว
จากตัวเมืองนครราชสีมา ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) มุ่งหน้าไปทางอำเภอปักธงชัย ประมาณ 40 กิโลเมตร
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 2354 (สีคิ้ว – ปักธงชัย) ประมาณ 13 กิโลเมตร
แหล่งหินตัดสีคิ้วจะอยู่ทางขวามือ
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในแหล่งหินตัดสีคิ้ว

ชมร่องรอยการสกัดหินในสมัยโบราณ
ถ่ายรูปกับก้อนหินขนาดใหญ่
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขาพังเหย
แหล่งหินตัดสีคิ้วเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์และโบราณคดี นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนโบราณ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และถ่ายรูปเก็บความประทับใจ