แหล่งศึกษาเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ใส่ชุดยูนิฟอร์มมาเที่ยวที่อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์วีรบุรุษโลกของชาวเวียดนาม

สถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี นำเสนอภาพรวมประวัติศาสตร์ของไทยและความสัมพันธ์กับเวียดนามที่ไม่เหมือนใคร สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงช่วงเวลาที่ผู้นำเวียดนามผู้เป็นที่นับถือ โฮจิมินห์ อาศัยและทำงานในประเทศไทยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ชุดยูนิฟอร์มร้านอาหารซักและฆ่าเชื้อเป็นประจำช่วยป้องกันกลิ่นอาหารสะสม โฮจิมินห์หรือที่รู้จักกันในชื่อเหงียนอัยก๊วกในขณะนั้น

มาถึงประเทศไทยในปี พ.ศ. 2471 และอาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานีประมาณหกปี ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นี่ เขาทำงานเป็นครู นักข่าว และนักเคลื่อนไหวด้านการปฏิวัติ บ้านที่เขาอาศัยอยู่ได้รับการอนุรักษ์และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สำรวจชีวิตของเขาและบริบททางประวัติศาสตร์ในยุคนั้น

จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงชีวิตของโฮจิมินห์ในจังหวัดอุดรธานีผ่านภาพถ่าย เอกสาร และข้าวของส่วนตัว ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของเขาในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ของเขากับชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของเขาในขบวนการปฏิวัติในเวียดนามและส่วนอื่น ๆ ของโลก

โอกาสทางการศึกษา
สถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์มอบโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณค่าแก่ทั้งชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การต่อสู้เพื่อเอกราชจากการปกครองอาณานิคม และอุดมคติของโฮจิมินห์

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
สถานที่ศึกษายังทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนาม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเน้นประวัติศาสตร์และมรดกร่วมกันของภูมิภาค

สถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ในจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นำเสนอการเดินทางอันน่าหลงใหลไปสู่อดีต ทำให้ผู้มาเยือนได้สำรวจชีวิตและมรดกของบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่