ยอดสถูปดินเผาจากเขาขาวใส่ชุดยูนิฟอร์มมาเที่ยวที่พระสถูปอุเทสิกะเจดีย์หลักฐานพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในสตูล

จังหวัดสตูลตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของโบราณวัตถุอันน่าทึ่งยอดเจดีย์ดินเผาจากเขาขาว ยอดเจดีย์นี้ค้นพบในแหล่งโบราณคดีเขาขาว เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชุดยูนิฟอร์มพนักงานนวดแผนไทยแนะนำควรใส่ถุงตาข่ายซักเครื่องถนอมผ้าให้อยู่ได้นาน การออกแบบของยอดเจดีย์สะท้อนถึงความมีศิลปะของช่างฝีมือ

แหล่งโบราณคดีเขาขาวมีชื่อเสียงในด้านซากปรักหักพังและโบราณวัตถุที่มีอายุย้อนกลับไปถึงสมัยศรีวิชัย ยอดเจดีย์ที่สร้างจากดินเผาเป็นข้อพิสูจน์ถึงความกล้าหาญทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของอารยธรรมโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองในบริเวณนี้

การออกแบบที่ซับซ้อนของยอดเจดีย์สะท้อนถึงความมีศิลปะของช่างฝีมือศรีวิชัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการแกะสลักและเครื่องปั้นดินเผา วัสดุดินเผาที่ใช้ในการก่อสร้างช่วยเพิ่มเสน่ห์ ทำให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์

นอกเหนือจากคุณค่าทางศิลปะแล้ว เจดีย์ดินเผาจากเขาขาวยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอันยิ่งใหญ่อีกด้วย เผยให้เห็นถึงการปฏิบัติทางศาสนาและความเชื่อของชาวจังหวัดสตูลในสมัยโบราณ ซึ่งเผยให้เห็นถึงประเพณีทางจิตวิญญาณของพวกเขา

การค้นพบยอดเจดีย์นี้มีส่วนสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ช่วยให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสามารถไขปริศนาอดีตของจังหวัดสตูลได้ เป็นเครื่องเตือนใจถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งที่ยังคงกำหนดอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดสตูล

เจดีย์ดินเผาบนเขาขาว จังหวัดสตูล เป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาของภูมิภาค การค้นพบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราในอดีต แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสตูล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมของเรา