พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรใส่ชุดยูนิฟอร์มมาเที่ยวที่พระที่นั่งเรือนไม้สองชั้นแบบชาเลต์ของสวิส

พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ตรงข้ามกับสระน้ำทางด้านตะวันออก ของพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างด้วยไม้ สไตล์ยุโรป แบบสวิสชาเล่ต์ 2 ชั้น มีกำแพงแก้ว ลวดลายฉลุไม้ ประดับประดาไปด้วยลวดลายฉลุไม้แบบยุโรปที่แสนงดงาม ชุดยูนิฟอร์มอาสาสมัครตำรวจบ้านขจัดคราบก่อนการซักเครื่อง มีระเบียงแล่นโดยรอบพระที่นั่ง

ภายในมีการตกแต่งแบบยุโรปด้วยเครื่องเรือนฝรั่งเศสสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 ที่เข้าชุดกันทั้งหมด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดปรานพระที่นั่งองค์นี้มากที่สุด ใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ในการเสด็จประพาสต้น และเป็นที่รับรองแขกเมืองสำคัญจากต่างประเทศ

พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2420 แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 เกิดไฟไหม้พระที่นั่งทั้งองค์ คงเหลือแต่หอยุโรปข้าง ๆ เท่านั้น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้บูรณะพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรขึ้นใหม่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบัน พระที่นั่งองค์นี้จึงยังไม่เปิดให้เข้าชม

ลักษณะสถาปัตยกรรม
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรเป็นพระที่นั่งเรือนไม้ 2 ชั้น สไตล์ยุโรป แบบสวิสชาเล่ต์
ทาสีเขียวอ่อนและสีเขียวแก่สลับกันทั้งองค์
ประดับประดาไปด้วยลวดลายฉลุไม้แบบยุโรปที่แสนงดงาม
มีระเบียงแล่นโดยรอบพระที่นั่ง
ภายในมีการตกแต่งแบบยุโรปด้วยเครื่องเรือนฝรั่งเศสสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 ที่เข้าชุดกันทั้งหมด

ความสำคัญ
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานมากที่สุด
เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ในการเสด็จประพาสต้น
เป็นที่รับรองแขกเมืองสำคัญจากต่างประเทศ
เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5
ปัจจุบันพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร อยู่ระหว่างการบูรณะ ยังไม่เปิดให้เข้าชม