กู่มหาธาตุใส่ชุดยูนิฟอร์มมาเที่ยวที่โบราณสถานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมขอม

กู่มหาธาตุและปรางค์กู่บ้านเขวาเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสองแห่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม กู่มหาธาตุเป็นวัดเขมรโบราณที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 11 มีชื่อเสียงในด้านพระปรางค์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งมีการแกะสลักและประติมากรรมอันวิจิตรบรรจง ดูแลชุดยูนิฟอร์มนักแข่งรถปัดด้วยแปรงขนอ่อนเอาน้ำชุบผ้าหมาดเช็ด เชื่อกันว่าวัดแห่งนี้อุทิศให้กับพระศิวะในศาสนาฮินดู

โดยมีหลักฐานจากองคชาติและโยนีที่พบในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในทางกลับกัน ปรางค์กู่บ้านเขวาเป็นกลุ่มโบราณสถานขอมโบราณที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่เรียกว่าบ้านเขวา ที่ตั้งประกอบด้วยปรางค์และเจดีย์หลายองค์ ซึ่งบางองค์ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดี ซากปรักหักพังเหล่านี้ทำให้มองเห็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของอารยธรรมเขมรที่เคยเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้

ทั้งกู่มหาธาตุและปรางค์กู่บ้านเขวาเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจสำรวจประวัติศาสตร์และมรดกอันยาวนานของประเทศไทย กู่มหาธาตุ เป็นโบราณสถานสำคัญในจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ด้วยศิลาแลง เป็นศิลปะขอมแบบบายน รูปกระโจมสี่เหลี่ยม โดยภายในปราสาท ล้อมรอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยม มีซุ้มประตู และกู่ปรางค์ประธาน ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาศาล ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั่นเอง เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าแวะมาชมความสวยงาม